LEVEN OP DE POF

De laatste vijftien jaar is Nederland steeds meer op de pof gaan leven. We zijn het land geworden met de hoogste hypotheekschuld, een schuld die in geen enkele verhouding staat tot de woningprijzen. Een aflossingsvrije hypotheek is natuurlijk een gedrocht. Je gaat ervan uit dat de woning altijd meer waard gaat worden, verder lijkt het alsof een huis een oneindige levensduur heeft. Na vijftig jaar is groot onderhoud noodzakelijk en veel huizen zullen na 100 jaar toch aan het eind van hun levensduur zijn aangeland. Wat is er allemaal met het geld gedaan uit de hypotheek verhogingen? Er zijn nieuwe keukens van gekocht, huizen zijn verder gemoderniseerd. Deze activiteiten zijn nog aan het huis gerelateerd. Maar veel mensen hebben de verhogingen van hun hypotheek gebruikt voor de aankoop van consumptieve zaken zoals een nieuwe auto, luxe producten, echtscheiding, een mooie reis of meerdere verre reizen etc. Nu de huizenprijzen niet meer stijgen en zelfs dalen komen de hypotheken van deze mensen onder water te staan. Dat wil zeggen dat de hypothecaire lening groter is dan de waarde van het huis. Nu zijn deze mensen ineens zielig en moeten steun krijgen. Allerlei constructies moeten nu bedacht worden om deze mensen tegemoet te komen. Wie mogen hiervoor dokken, natuurlijk de mensen die niet op de pof hebben geleefd en een voorzichtiger financieel beleid hebben gevoerd en niet ongebreideld geld hebben uitgegeven.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DIAMOND

Na het diamanten jubileum van de koningin van het Verenigd Koninkrijk hebben we nieuws over een andere Diamond. Het gaat om Bob Diamond van Barclays Bank, de eens zo gerenommeerde bank. Net als vele andere banken deed deze bank mee aan het belazeren van bedrijven en particuliere klanten. Zij stellen gezamenlijk de LIBOR (London Interbank Offered Rate) rente gezamenlijk vast. Dat is de rente die de banken rond 12 uur (noon) noteren. Veel banken hebben al jaren lang bij deze quotering een hogere rente vermeld, dan zij eigenlijk op dat moment echt in de markt zouden vragen. Doordat veel leningen gekoppeld zijn aan deze rente, betaalden klanten teveel rente op deze leningen. Dit heeft jaren geduurd. Ik vraag mij in alle ernst af of hier dan niet sprake is van criminele activiteiten en van die meneer Bob Diamond zou je je kunnen afvragen of hij dan geen leiding geeft aan, wat we in de Nederlandse wet sinds een aantal jaren kennen, een criminele organisatie. Hij zag af van zijn vertrekbonus van 25 mln Pound Sterling. Zou deze man niet eerder vervolgd moeten worden en een boete moeten krijgen van een dergelijk bedrag? Als hij er niets van wist, dan heeft hij zijn riante salaris niet waargemaakt, als hij er wel van wist…….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DIAMOND JUBILEE

HM Queen Elizabeth II viert met haar volk haar zestigjarige jubileum als regerend koningin. Een vak dat zij beheerst en waarin zij het koningschap op een plichtsgetrouwe wijze heeft ingevuld. Feest dus in het United Kingdom en dat zie je ook als je er bent.
Hebt u ook gekeken naar het concert ter ere van het 60 jarig jubileum van the Queen. Tot mijn stomme verbazing stonden daar idolen van vroeger als Cliff Richard, Tom Jones, Shirly Bassy en vele anderen als jonge goden op het podium. Weinig rimpels net als the Queen. De plastisch chirurgen hebben goede zaken gedaan. Opvallend verder was de nogal platte humor van de presentatoren van het concert voor the Queen, ook richting the royal box.
Vijftien jaar geleden was het net zo vol op de wegen voor Bucckingham Palace. Toen was het Engels koningshuis minder populair. Zij schitterden in eerste instantie door afwezigheid bij de rouw na het overlijden van Lady Diana. Nu is dat anders en is the Queen weer razend populair en ze biedt het volk brood en spelen op een koude dag, waarop ik medelijden heb met de van de kou rillende artiestes, die zonder noemenswaardig textiel om hun lijf optreden. Prince Philip heeft het in de kou van de laatste dagen niet doorstaan en ligt met een blaasontsteking in het ziekehuis.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BATTLE OF THE GENERATIONS

Eurocommissaris Rehn wijst op de noodzaak in Nederland de aftrek van hypotheekrente af te bouwen. Door deze aftrek zijn de huizenprijzen in ons land de pan uitgerezen. In het Kunduzakkoord wordt de hypotheekrenteaftrek alleen aangepakt voor de nieuwkomers. Hiermee worden dus de jongeren aangepakt en laat je de ouderen nog vele jaren profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dus de groep mensen, die daar al tientallen jaren van heeft geprofiteerd krijgt het cadeau nogmaals. Dat is natuurlijk niet vol te houden en terecht wijst Rehn erop, dat je een generieke maatregel moet afkondigen. Door bijvoorbeeld het in 6 jaar afbouwen van de maximale aftrek van 52% naar 40 % zou een goede maatregel kunnen zijn. Hierbij profiteert de schatkist er ook direct van. Parrallel daaraan zou je de 32, 38 en 42% aftrek ook naar 40% kunnen brengen. Vanuit dat uitgangspunt, om iedereen hetzelfde % af te laten trekken, ga je de hypotheekrenteaftrek verder afbouwen.

We zien met de AOW leeftijd ook dat de maatregel versneld moet worden en dat zal met de hypotheekrente waarschijnlijk ook moeten gebeuren. We hebben de afgelopen tien tot vijftien jaar volledig op de pof geleefd, door meer schulden te maken. Een dertigjarige lening sloten mensen af om een maand met vakantie te kunnen gaan etc. En de opvolgende regeringen dachten steeds dat het uitstekend met onze economie ging…. Nu zullen dogma’s losgelaten moeten worden om financieel weer gezond te worden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LOBBY DOOR 65+

Weer heeft een minister zich laten verleiden tot een voordelige regeling voor de babyboomers. Dit zijn de mensen geboren voor 1 januari 1950. Alle regelingen die werden opgeheven kennen alle het uitgangspunt, dat als je voor 1950 geboren bent, je vrijstelling van de nieuwe regel hebt. Als voorbeeld noem ik de ANW, maar er zijn veel meer regelingen. NU heeft minister Kamp geregeld, dat deze groep makkelijker werk kan krijgen, doordat zij bij ziekte niet langer dan 6 weken moet worden doorbetaald. Dus de 50+ groep heeft er een geduchte concurrent bij op de arbeidsmarkt. Kennelijk heeft de 60+ groep haar lobby nog steeds goed voor elkaar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WIEGEL HEEFT GELIJK

Hans Wiegel stelt dat de VVD met het Lenteakkoord een strategische blunder heeft begaan. Daar Kan ik het wel mee eens zijn. Vooral het belasten van reiskosten en het afschaffen van het reiskostenforfait is een slechte regeling. Het nog sterker belasten van diegenen die werken kan niet. Deze groep mensen moet het voor ons land verdienen en nu ga je ze nog straffen ook. Verhuizen zoals Stef Blok zegt is dan ook helemaal geen optie:
a) de woningmarkt zit helemaal op slot
b) tweeverdieners kunnen nooit beiden bij hun werk wonen
c) de grote vrijheid om zelf keuzes te maken wordt zo ingeperkt door Stef Blok.
De oplossing kan alleen zijn, dat de VVD belooft na de verkiezingen direct afstand te nemen van deze maatregel. Overigens begrijp ik absoluut niet dat ook D66 dit heeft geaccepteerd en het besluit zo sterk verdedigt.

Van de andere kant word ik niet blij van de stelling van de PvdA, dat spaargeld zwaarder belast moet worden. Voordat je geld gespaard hebt, heb je al in een aantal ronden belasting over dat geld betaald. Loonbelasting, inkomstenbelasting, erfrecht, BTW etc. zijn de spaarbelasting al voor geweest. Wederom wordt schulden maken weer beloond, de PvdA praat als argumenten gaan ontbreken over het feit, dat het niet eerlijk is. Nù, dit is niet eerlijk (maar nu wel met argumenten)!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GELEGENHEIDSWETGEVING

Er gebeurt in dit land weinig aan opbouwende discussie over het aanpakken van de echte problemen. Incidenten worden breed uitgemeten, structurele problemen worden niet aangepakt en worden ook niet naar voren gebracht. De regering is in het Catshuis niet betrokken bij de onderhandelingen over Akkoord II. Van de oppositie kunnen we ook niets verwachten, omdat zij ook ernstig verdeeld zijn. Dus het enige wat ons uit Den Haag bereikt is incidentenpolitiek. Vragen worden gesteld over individuele gevallen en toepassing van wetten, terwijl die wetten juist duidelijk moesten zijn, zeker voor de leden van de Tweede Kamer. Zij maken de wetten, maar die zitten zo slecht in elkaar, dat de rechter uiteindelijk daar maar een interpretatie aan moet geven. Omdat één geval niet in die wetgeving past, wordt er door de Kamer gediscussieerd over aanpassing van de wet. Als de Volkskrant een onzin bericht schrijft, dan is dat voor de Kamer weer reden om daar een dag over te praten. Zelfs de SP werd dit te bar en zij wensten niet aan dit Haagse gedoe mee te doen.
Er rest mij slechts één appèl aan de regering en de Tweede Kamer: “ga eens aan het werk, dat van u verlangd wordt en dat is dit land besturen”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Elke dag iemand beroofd in Flevoland

Lees het bericht in Binnenlands Bestuur en huiver. Nog slechts 103 daders van straatovervallen in 2011 gepakt tegen 178 in 2010. Het aantal aanhoudingen daalt dus en het aantal overvallen stijgt (+40%), net als het aantal inbraken (+20%). En de korpschef zegt ook nog dat ze het goed hebben gedaan in het afgelopen jaar. Dan verwijst hij ineens naar het aantal misdrijven en het aantal verkeersongelukken, dat gedaald is in 2011. Het aantal ongelukken vergeleek hij met 2010, waarin een groot aantal doden bij ongelukken was mede doordat een busje met Poolse arbeiders verongelukte. 2010 was incidenteel hoog. Mijnheer Woelders prijs uzelf niet de hemel in, maar wees realistisch en zeg gewoon wat de feiten zijn.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Elke dag iemand beroofd in Flevoland

MEER WINKELS?

De meerderheid van de gemeenteraad in de Noordoostpolder denkt in navolging van B&W nog steeds dat het centrum van Emmeloord met nieuwe winkels uitgebreid moet worden. Op deze wijze zal er belastinggeld van de burgers in de Noordoostpolder besteed worden aan de ontwikkeling van leegstand. Als we naar de landelijke winkelbezetting kijken, dan dreigt een leegstand van 1/3 van de winkelruimtes. Eén van de directe oorzaken is de toename van de verkoop via internet. De recessie zal eveneens een drukkende werking hebben op de verkoop van de detailhandel. Zorg als gemeente dat het gezelliger wordt in het centrum en niet dat er straks grote ruimtes zijn, die leeg staan. Dat stoot kopers af en die zullen hun heil in naburige gemeenten gaan zoeken.

Posted in Uncategorized | Comments Off on MEER WINKELS?

STUDEREN

Is studeren nu een voorrecht voor de student of is het een voorrecht voor de maatschappij? Die vraag staat centraal als je ziet dat (vaak ouders van) studenten steeds meer moeten gaan betalen voor de studie. Dat wij goed opgeleide mensen hebben op MBO, HBO en Universiteit is belangrijk voor het goed functioneren van de maatschappij. Bedrijven hebben goed opgeleide mensen nodig, burgers willen graag door goede vakmensen geholpen worden. Ook de “education permanente” is belangrijk, want je kunt niet veertig jaar mee met de kennis, die je aan het begin van je loopbaan hebt vergaard. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar ook de stratenmaker heeft met innovaties te maken, alhoewel het met de hand leggen van stenen echt een vaardigheid is.
Dus we zullen er wat voor over moeten hebben om – met het oog op de toekomst – te investeren in goed onderwijs. Daarop bezuinigen mag nu niet en ook straks niet. Natuurlijk zal iedereen negatief staan tegenover bezuinigingen in zijn of haar sector, want als het dichtbij komt dan word je beducht. We zien dat ook in het NIMBY gedrag bij de ruimtelijke ordening. (not in my backyard). Het maken van een maatschappelijke afweging met zicht op de toekomst is belangrijk, dus dan komt onderwijs op een hoge plaats om niet op te bezuinigen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on STUDEREN