LOBBY DOOR 65+

Weer heeft een minister zich laten verleiden tot een voordelige regeling voor de babyboomers. Dit zijn de mensen geboren voor 1 januari 1950. Alle regelingen die werden opgeheven kennen alle het uitgangspunt, dat als je voor 1950 geboren bent, je vrijstelling van de nieuwe regel hebt. Als voorbeeld noem ik de ANW, maar er zijn veel meer regelingen. NU heeft minister Kamp geregeld, dat deze groep makkelijker werk kan krijgen, doordat zij bij ziekte niet langer dan 6 weken moet worden doorbetaald. Dus de 50+ groep heeft er een geduchte concurrent bij op de arbeidsmarkt. Kennelijk heeft de 60+ groep haar lobby nog steeds goed voor elkaar.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *