Monthly Archives: April 2007

HOLLANDSE BRUG, BRUG TE VER

Grote verbijstering was mijn deel toen ik op de hoogte werd gesteld door RWS over de gebreken aan de Hollandse Brug. Kennelijk is de staat zodanig slecht, dat zware vrachtwagens een gevaar betekenen op deze brug. Ik zal de komende … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on HOLLANDSE BRUG, BRUG TE VER

LUCHTHAVEN LELYSTAD

Gisteren voor de tweede keer Camiel Eurlings als minister gesproken. Bij de presentatie van het rapport van het Ruimtelijk Planologisch Planbureau gaf Eurlings aan dat Schiphol Lelystad nodig heeft om daar een deel van de vluchten te laten afhandelen. We … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on LUCHTHAVEN LELYSTAD

WEER “GEWOON” AAN HET WERK

Het college van GS kan aan het werk en we zijn onze eerste week in de nieuwe samenstelling aan de slag. Voor mij betekent het ook kennismaken met nieuwe mensen, omdat de portefeuilles Wegen, Verkeer en Vervoer en Kunst en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TEKST SPEECH

Voorzitter, Dames en heren,   Er ligt een akkoord! Twee weken en twee dagen hebben we samen, VVD CDA en PvdA, op plezierige en open wijze onderhandeld. en uitvoerig gesproken over de uitdagingen waar Flevoland voor staat. En die zijn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DEFINITIEF VAN VIJF NAAR VIER

Donderdag 12 april is het nieuwe college van gedeputeerde staten geïnstalleerd. Dit betekent, dat nu vier gedeputeerden het werk gaan doen, dat de afgelopen periode door vijf gedeputeerden is gedaan. Dat is een substabtiële verzwaring van de taken. Niet alleen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COLLEGEAKKOORD GOED ONTVANGEN

De gemeenten Noordoostpolder, Zeewolde en Almere gaven een positief commentaar op het nieuwe collegeakkoord. Verder hoorde ik Dick Schutte van de CU ook een positieve reactie op de radio geven. In lijn met de reactie van de Commissaris van de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VERANDERING VAN SPIJS DOET ETEN

Ruim een jaar geleden twijfelde of ik door zou gaan als gedeputeerde voor de komende periode. Toen daarop van verschillende kanten een dringend beroep op mij werd gedaan of ik lijsttrekker wilde worden, heb ik uiteindelijk besloten die uitdaging aan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BEOOGD COLLEGE EN AKKOORD BEKEND GEMAAKT

Hedenmiddag om 12.30 uur is publiekelijk geworden, dat de VVD, CDA en de PvdA overeenstemming hebben bereikt over het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011. De titel van het akkoord is: “Flevoland: dynamiek in balans”. Wij beogen hiermee te bereiken, dat Flevolanders met plezier … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DONDERDAG PERSCONFERENTIE

Donderdag zal er om 12.30 uur een persconferentie zijn over de voortgang van de collegeonderhandelingen. VVD, CDA en PvdA zijn met elkaar in gesprek op basis van de conclusies van de informateur de heer Vonhoff. Er hebben de afgelopen twee weken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GESCHREVEN TEKSTEN EN GELD

Op zaterdag bestuurdersvereniging van de VVD in Hotel Mitland. Daar heb ik de jaarcijfers 2006 van de BV VVD gepresenteerd en décharge gekregen voor het door het bestuur gevoerde beleid. Een uitstapje na de afgelopen twee weken werken aan een nieuw … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment