Monthly Archives: October 2013

ZIENSWIJZE VOORONTWERP NOORDVLEUGELPROVINCIE

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Almere, 1 oktober 2013 Geachte minister Plasterk, Uiteraard spreek ik u, mijnheer Plasterk, in het vervolg van deze zienswijze niet persoonlijk aan. Toch … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ZIENSWIJZE VOORONTWERP NOORDVLEUGELPROVINCIE