Harry Dijksma

Harry Dijksma, geboren op 12 maart 1951 in Hilversum. Ik ben in 1980 getrouwd met Royle en wij hebben vier kinderen. Zij hebben alle vier een leuke baan.

Op het moment ben ik onafhankelijk en professioneel toezichthouder en commissaris bij een zestal bedrijven. Verder ben ik actief als bestuurder in de culturele en landschap en natuur wereld. Als zelfstandig adviseur werk ik soms samen met Hans Bekkers. Wij adviseren Raden van Toezicht, colleges van B&W en gemeenteraden. Zelf combineer ik bij mijn advisering de kennis, die ik heb opgebouwd in de financiële wereld en de politiek bestuurlijke wereld, wat in een behoefte voorziet bij onervaren bestuurders.

Sinds 1980 wonen we in Almere. In die tijd werkte ik in de financiële wereld. Dat was de tijd dat er stevig risicomanagement bij de banken was, wat ook noodzakelijk was door de economische malaise in de jaren tachtig. Huizenprijzen kelderden in die tijd en de rente voor hypothecaire leningen bedroeg 14%. Later bleek het geheugen van bankiers beperkt te zijn.
De enorme dynamiek van Almere blijft mij boeien en ik ben er dan ook trots op tot de eerste 10.000 inwoners te behoren. Ik heb bewondering voor de enorme ondernemingslust van de inwoners van Flevoland. Ik geniet van onze provincie en vooral van de grote diversiteit. Ik ken de Flevolandse en in het bijzonder de Almeerse samenleving goed.

Na mijn doctoraal Bedrijfskunde in Delft (1976) ben ik 23 jaar werkzaam geweest bij een drietal banken, grotendeels in Amsterdam. Ik heb de files jarenlang aan den lijve mogen ondervinden en weet wat dat betekent.
Ik ken het Flevolandse bedrijfsleven en haar bewoners heel goed. Ik ben vijf jaar directeur van de ING Bank in Almere geweest. Ik heb verschillende bestuursfuncties vervuld in verenigingen en politiek. Ik ben sinds 1971 lid van de VVD, waarvoor ik voorzitter van de afdeling Almere en lid van de eerste en tweede Almeerse gemeenteraad ben geweest. In 1995 ben ik lid van Provinciale Staten van Flevoland geworden. Van 1999 tot 2010 was ik gedeputeerde van de provincie.

In mijn elf jaar als Gedeputeerde van Flevoland heb ik o.a. de portefeuilles Financiën, Wegen en Verkeer, Kunst en Cultuur, Comité van de Regio’s, Luchthaven Lelystad, Randstad Urgent gehad. In de periode 1999-2007 heb ik veel Europees geld naar Flevoland mogen halen en nuttig kunnen besteden. Verder heb ik er als “penningmeester” voor gezorgd, dat de financiële situatie van Flevoland gezond is en de lasten voor de inwoners laag zijn.
Als eerste plv. voor de commissaris van de koningin ben ik in 2008 waarnemend CdK geweest.

Verder was ik lid van het Comité van de Regio’s van de EU. Ik ben van 2004 tot 2008 twee jaar vice-voorzitter en daarna twee jaar voorzitter van de commissie ECOS (Economisch en Sociaal Beleid) geweest. In deze commissie zaten 112 leden uit de 27 EU landen. Door mijn activiteiten als voorzitter van deze commissie staat het Midden en Kleinbedrijf hoger op de agenda van de Europese Commissie. Ik heb hierover veel gesprekken met Europese Commissarissen gehad. Regelmatig heb ik voordrachten in het buitenland gehouden over innovatie, concurrentievermogen en verbeteringen voor het MKB in Europa en veel seminars voorgezeten over deze onderwerpen.

Als lid van het bestuur van IPO (Interprovinciaal Overleg) hield ik mij tot april 2007 bezig met de portefeuille Europa. Mijn schaarse vrije tijd besteed ik aan koken, hockey fluiten, sport kijken, het houden van bijen (imker) en golf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *