MEER WINKELS?

De meerderheid van de gemeenteraad in de Noordoostpolder denkt in navolging van B&W nog steeds dat het centrum van Emmeloord met nieuwe winkels uitgebreid moet worden. Op deze wijze zal er belastinggeld van de burgers in de Noordoostpolder besteed worden aan de ontwikkeling van leegstand. Als we naar de landelijke winkelbezetting kijken, dan dreigt een leegstand van 1/3 van de winkelruimtes. Eén van de directe oorzaken is de toename van de verkoop via internet. De recessie zal eveneens een drukkende werking hebben op de verkoop van de detailhandel. Zorg als gemeente dat het gezelliger wordt in het centrum en niet dat er straks grote ruimtes zijn, die leeg staan. Dat stoot kopers af en die zullen hun heil in naburige gemeenten gaan zoeken.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.