STUDEREN

Is studeren nu een voorrecht voor de student of is het een voorrecht voor de maatschappij? Die vraag staat centraal als je ziet dat (vaak ouders van) studenten steeds meer moeten gaan betalen voor de studie. Dat wij goed opgeleide mensen hebben op MBO, HBO en Universiteit is belangrijk voor het goed functioneren van de maatschappij. Bedrijven hebben goed opgeleide mensen nodig, burgers willen graag door goede vakmensen geholpen worden. Ook de “education permanente” is belangrijk, want je kunt niet veertig jaar mee met de kennis, die je aan het begin van je loopbaan hebt vergaard. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar ook de stratenmaker heeft met innovaties te maken, alhoewel het met de hand leggen van stenen echt een vaardigheid is.
Dus we zullen er wat voor over moeten hebben om – met het oog op de toekomst – te investeren in goed onderwijs. Daarop bezuinigen mag nu niet en ook straks niet. Natuurlijk zal iedereen negatief staan tegenover bezuinigingen in zijn of haar sector, want als het dichtbij komt dan word je beducht. We zien dat ook in het NIMBY gedrag bij de ruimtelijke ordening. (not in my backyard). Het maken van een maatschappelijke afweging met zicht op de toekomst is belangrijk, dus dan komt onderwijs op een hoge plaats om niet op te bezuinigen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.