Monthly Archives: December 2010

DE NS

Lege stations, althans wat de treinen betreft. Volle perrons met wachtende mensen. Een enkele keer een stem uit de luidspreker, die geen verdere verheldering geeft. De zo centraal geleide organisaties als de NS en als ProRail kunnen absoluut niet omgaan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on DE NS

HET NIEUWE BESTUREN

Nog steeds zien we dat de omgang met het dualisme in veel gemeenteraden te wensen overlaat. Niet-collegepartijen achten het hun taak om vaak tegen voorstellen van het college te zijn en coalitiepartijen vragen zich af of ze alles moeten slikken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on HET NIEUWE BESTUREN

KERSTGEDACHTE

Het jaar 2010 heeft tot grote turbulentie en tegenstellingen geleid. De uitslag van de verkiezingen in juni zorgde voor een niet al te makkelijke formatie en gaf beperkte mogelijkheden, omdat PvdA en VVD samenwerking uitsloten. We merken dat er op … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on KERSTGEDACHTE

LIJSTTREKKER

Op 13 september j.l. gaf ik op mijn website al aan dat mevrouw Barth haar zaakjes binnen de PvdA goed voor elkaar heeft, maar dat ze niet overal even geliefd is. Ook de NRC redacteur (4 december2010) herkent veel van … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on LIJSTTREKKER

POPULISME EN MEERDERHEID

Met de PVV in de Tweede Kamer hebben we sinds boer Koekoek weer een populistische partij in de Tweede Kamer. Het is een redelijk ongeregeld stel mensen, die doordat de partijstructuur ontbreekt, niet bekend zijn en geen trackrecord hebben bij … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on POPULISME EN MEERDERHEID