Monthly Archives: September 2010

LASTIG FLEVOLAND

Als erkend wordt dat je als provincie te weinig middelen uit het provincie fonds krijgt (zie het blad Binnenlands Bestuur), betekent dat niet direct dat dit een reden is om tot herverdeling van het provinciefonds over te gaan. Een wat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on LASTIG FLEVOLAND

WAT GAAT HET WORDEN?

De heer Wijffels ging wel erg tekeer over Maxime Verhagen. Vroeger wist het CDA haar ruzies keurig binnenskamers te houden. Nu valt de ene oudere over de andere heen om te laten zien dat ze zich ineens verantwoordelijk voelen. Wel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on WAT GAAT HET WORDEN?

VROLIJKHEID TROEF

Het is toch verrassend hoe je de onderhandelaars voor een “rechts” kabinet elke dag weer vrolijk over het Binnenhof ziet lopen. Zo langzamerhand zou ik er wel genoeg van hebben om elke dag met datzelfde onderwerp bezig te zijn en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on VROLIJKHEID TROEF

DIENSTWEIGERAARS

Vandaag las ik dat mevrouw Marleen Barth (voorzitter GGZ) zegt haar organisaties aan te sporen het eigen risico niet te innen. Hiermee weigert zij een besluit van het kabinet en dus minister Klink uit te voeren. Deze weigering lijkt een … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on DIENSTWEIGERAARS

TJEENK WILLINK

De persconferentie van de heer Tjeenk Willink bevatte een aantal politieke uitspraken. Je kunt je afvragen of de vice voorzitter van de Raad van State en de vertegenwoordiger van Hare Majesteit dit soort uitspraken kan doen. Ik kreeg reacties binnen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on TJEENK WILLINK

BELANGENVERSTRENGELING

Ons land wordt voorlopig nog steeds bestuurd door een minderheidskabinet, dat steunt op 26 leden van de Tweede Kamer en dat het met beduidend minder ministers en staatssecretarissen doet, dan in het verleden. Door de langslepende kabinetsformatie en de onwil … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on BELANGENVERSTRENGELING