Teamvorming

College 2.0: Benut de eerste ervaringen in uw Bestuur
U ben t als college van B&W of Raad van Toezicht voortvarend aan de slag gegaan. Het ligt voor de hand dat ieder lid van met eigen beelden en verwachtingen in haar/zijn rol en in het nieuwe team is gestapt. Het is nu tijd om stil te staan bij het team, met als belangrijke doelen om in drie jaar resultaten te boeken en inspirerend te zijn voor elkaar, bestuurders, medewerkers en jezelf.
Impuls aan een effectief en inspirerend team.
Wij leveren graag onze bijdrage aan deze impuls. Daarbij staat centraal dat het team als geheel, én ieder teamlid individueel de gewenste ambities kan realiseren. Het is nodig om de tijd te nemen voor reflectie op je rol, op het team, maar ook op de relatie van het team tot het uitvoerend apparaat, de omgeving, klanten en bedrijven.
Kleine investering met effect voor de gehele bestuursperiode
Wij hebben zeer goede ervaring met een zogenaamde ’24-uursessie’. Deelnemers zijn bij gemeenten de wethouders en burgemeester en de gemeentesecretaris. Bij Raden van Toezicht zijn dat de leden van de Raad van Toezicht (Commissarissen). Wij zien ‘resultaten en inspiratie’ als leidende gedachte. Het team als geheel en ieder individueel lid worden sterker en effectiever. In evaluaties geven teamleden steevast aan dat de investering voor de organisatie/gemeente zijn geld opbrengt.
Aanpak
De aanpak en werkvormen zijn maatwerk, te bepalen tijdens gedegen voorbereidende gesprekken. Vanuit onze ervaring weten we dat we aandacht schenken aan de doelen van de organisatie, bestuur en het team (en de interpretatie van wat er is afgesproken). De wisselwerking tussen de teamleden is van groot belang, net als de complementariteit dat is. Uit evaluaties weten wij ook dat dit onderdeel bepalend is voor de successen van het team. U benut de eerste ervaringen en gaat daarmee aan de slag. De praktijk levert de gespreksonderwerpen. Aan de hand van een checklist bespreken we kenmerken van een winnend team en spiegelen u daaraan. We inventariseren invloeden van buiten het team. We bespreken onderwerpen waar u typisch tegenaan loopt in een bestuursperiode. Voor colleges van B&W gaat onder andere over de relatie en omgang met de raad, met fracties, met partijbesturen, met het ambtelijk apparaat, met elkaar en de onderlinge verwachtingen. Voor Raden van Toezicht gaat het over de relatie met de bestuurder, managementteam, OR en de relevante omgeving.
Onvergetelijk
Deze bijeenkomst moet vooral een onvergetelijk moment zijn. Het moet aanvoelen als een goede en inspirerende impuls en een krachtige investering in team en individu ‘die we nooit hadden willen missen’. Dat is ons doel.
Een sessie is daarom voor u en ons geslaagd als er plezier is, als we elkaars humor zien, als ieder zich prettig, vertrouwd en veilig voelt. We bespreken met elkaar wezenlijke onderwerpen, als het nodig is, zullen we doorbraken realiseren en we maken afspraken, waar we elkaar (inclusief uzelf) aan houden.
Nieuw College
Wij –Harry Dijksma, gecertificeerd toezichthouder (thuis in de governance) en financieel adviseur en Hans Bekkers, officieel mediator, adviseur en coach in het openbaar bestuur- zijn zeer geïnspireerd om deze stap van uw bestuursorgaan te maken. Wij komen graag met u in gesprek.
Hans Bekkers, Harry Dijksma 036-5377111

Comments are closed.