LASTIG FLEVOLAND

Als erkend wordt dat je als provincie te weinig middelen uit het provincie fonds krijgt (zie het blad Binnenlands Bestuur), betekent dat niet direct dat dit een reden is om tot herverdeling van het provinciefonds over te gaan. Een wat ingewikkelde zin, daarom een toelichting. Twaalf kinderen in een gezin. Ze krijgen allemaal zakgeld, maar de laatste krijgt veel minder, omdat er geen geld meer was. Die jongste begint op een gegeven moment te roepen dat hij/zij ook evenveel zakgeld wil als de anderen. De oudere broers en zusters roepen moord en brand en willen ondanks hun goed gevulde spaarpot geen zakgeld afstaan. Ook roepen ze tegen hun ouders dat er helemaal geen twaalfde kind had moeten komen. Jaloezie is een belangrijke drijfveer voor hen. Ze zouden het liefst hun jongste broer/zuster willen verstoten. Dan kunnen zij met zijn elven alles lekker verdelen.
Dit is ongeveer de denktrant als het over Flevoland gaat. De jongste provincie wordt steeds als lastig gezien. Begerig kijkt iedereen naar het bezit en het liefst zouden ze dat bezit onderling willen verdelen. Een stukje naar Noord Holland een stukje voor Gelderland en een stuk naar Overijssel. Flevoland voorkom dit! Ga samenwerken met Utrecht en vraag ‘t Gooi en Vechtstreek hier ook bij. Neem ZELF het initiatief om de provincie Midden Nederland te vormen. Opschaling zal onze positie in Den Haag versterken en voorkomen dat Flevoland wordt opgesplitst.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.