VROLIJKHEID TROEF

Het is toch verrassend hoe je de onderhandelaars voor een “rechts” kabinet elke dag weer vrolijk over het Binnenhof ziet lopen. Zo langzamerhand zou ik er wel genoeg van hebben om elke dag met datzelfde onderwerp bezig te zijn en ladingen kritiek over je heen te krijgen. We zullen met zijn allen wat moeten gaan depolariseren. Ik beschouw dit als een oproep om in het klein te gaan beginnen. Een mooi voorbeeld van hoe bestuurders zich moeten gedragen om geen achterdocht bij de burgers te wekken vind ik de gedragscode van de gemeente Achtkarspelen. Gedragscode bestuur Achtkarspelen
Natuurlijk is het opvallend, dat politici en bestuurders niet zo’n goede naam hebben bij de bevolking. En toch is het te verklaren. Er zijn mensen, die zo lang in het zadel zitten, dat in de eigen organisatie medewerkers en directeuren hen niet meer tegen gaan spreken. Iedereen gaat meepraten en correcties vinden niet meer plaats. Daardoor zullen bestuurders het gevoel krijgen dat het allemaal fantastisch is wat ze doen krijgen zij een gevoel van onschendbaarheid en nepotisme. En dat wekt de reactie op van de burgers en dat op een gegeven moment helemaal zat zijn en dan hun proteststem laten horen. Totdat diegenen die de proteststem krijgen zich ook weer zo gaan gedragen, kijk hoe het vaak met dictators is gegaan. Zij begonnen idealistisch en kwamen stap voor stap in hun autoritaire dictatorsrol. Robert Mugabe is hiervan een voorbeeld.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.