WAT GAAT HET WORDEN?

De heer Wijffels ging wel erg tekeer over Maxime Verhagen. Vroeger wist het CDA haar ruzies keurig binnenskamers te houden. Nu valt de ene oudere over de andere heen om te laten zien dat ze zich ineens verantwoordelijk voelen. Wel een beetje laat. Lange tijd hebben ze van alles laten gebeuren en niets laten horen. Balkenende III werd door Wijffels zelf in elkaar gezet, een bij voorbaat verliezende coalitie, maar wel de meest linkse die ons land sinds Den Uyl heeft gekend (is het niet Barend?). Dat de heer Wijffels dus een grote verantwoordelijkheid draagt voor de situatie waarin het CDA zich nu bevindt, lijkt me overduidelijk. Heel Limburg had genoeg van het vingertje van de dominees uit dit kabinet (inclusief CU en PvdA), terwijl Balkenende in Europa zijn gang ging met zijn vrienden. De dominees hadden het al verbruid net als de pastoors, nu is de vraag wat de weg voor het CDA naar de toekomst is? Toch weten we dat in Nederland de publieke opinie in korte tijd kan draaien.
Dan de formatie van dit kabinet. Het blijft maar voortduren. Eind volgende week een kogel door de kerk? Ik wil graag een akkoord zien, dat ik kan beoordelen, daar gaat het om.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.