ZAG U HET TRAPPETJE?

De Gouden KoetsWe worden allemaal ouder en dat geldt ook voor de koninklijke familie. Vroeger kon men nog uit de koetsen stappen via de trap aan de koets, maar tegenwoordig zijn er mooie zwarte trappetjes getimmerd die voor de koets worden neergezet. Hierdoor is uitstappen uit de koets geen probleem voor Hare Majesteit en haar familie inclusief Maxima met haar Borsalino Gaucho hoed op (kennelijk met een knipoog naar Argentiniƫ). Het trappetje is niet op deze foto te zien, maar kijk maar naar de herhaling op de TV.
Een troonrede van de Koningin, die er niet om loog. We zitten economisch en op meer terreinen in de problemen. We zullen de tering naar de nering moeten zetten en zullen niet meer van onze schulden kunnen leven. We zullen de schulden fors moeten terugbrengen en dat kan alleen maar door te bezuinigen of meer lasten op te leggen. Daarbij moet je natuurlijk enorm uitkijken dat niet de consumptie en investeringen zo sterk dalen dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Helaas zijn de extra schulden ontstaan door de bankencrisis en de crisis rond de Euro door de Griekse tekorten. Terugverdienen van deze uitgaven is nauwelijks mogelijk. Ik zie liever schulden door investeringen van de overheid, waardoor de samenleving profiteert van deze investeringen en de economie hiermee gestimuleerd wordt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan infrastructuur, research en development (R&D), onderwijs etc. Die investeringen zijn weer een trappetje om hogerop te komen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.