AFSCHEID GEDEPUTEERDEN

Met het afscheid van Andries Greiner en René van Diessen kwam er een eind aan het college, waar ik zelf ook nog deel van heb uitgemaakt. Twee nieuwe gedeputeerden en Anne Bliek en Mark Witteman vormen nu samen met de CdK Leen Verbeek het nieuwe college van GS. Ik wens Jaap Lodders en Jan Nico Appelman dan ook veel succes in de komende periode.
Het afscheid van Andries en René was smaakvol en deed niet onder voor de afscheidsrecepties van andere gedeputeerden. Er waren mooie speeches van René (een terecht pleidooi voor Europa, wardoor we al 66 jaar in vrede leven) en van Andries Greiner (een prima voorbereide speech, die ons deed denken aan de nieuwjaarsspeeches van hem in de tijd dat hij nog voorzitter van de KvK was). De receptie was een mooi moment om de netwerken te onderhouden en belangrijk voor Flevoland, dat in vergelijking met andere provincies nog steeds een beperkt ‘middenveld’ kent. Opvallend vond ik dat Andries Greiner op de radio meldde, dat hij pleitte voor vermindering van de kosten voor zijn afscheid. Van iemand die juist zo sterk het belang van netwerken kent, kan ik mij niet voorstellen, dat hij dit soort ontmoetingsmomenten wil beperken. Gelukkig was alles al georganiseerd en was zijn oproep niet meer dan symbolisch en werden er weer veel contacten op de receptie gelegd.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.