FUN OPLEGGEN IS ONZALIG IDEE

Het samenvoegen van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord Holland (FUN?), zoals het kabinet nu gaat voorstellen zal niet leiden tot een ontwarring van de bestuurlijke kluwen. De enige mogelijkheid om een krachtiger bestuur te krijgen is om de gemeenten in de oude provincies op te schalen. Flevoland is overzichtelijk met zes gemeenten en kent bestuurskracht, dat kun je niet zeggen van Noord Holland. We kennen de daadkracht van de provincie Noord Holland, zie bijvoorbeeld in ‘t Gooi. Nog steeds bestaan daar de gemeenten, zoals die honderd jaar geleden ook bestonden. Als je door Bussum loopt ben je zonder het te weten ineens in Naarden, hetzelfde geldt voor Blaricum, Laren en Huizen. Als daar een busbaan moet komen, praat men er veertig jaar over en komt men nog niet tot resultaat, omdat de provincie niets afdwingt.
De bestuurlijke kluwen wordt niet veroorzaakt door het feit dat er drie provincies bestaan, maar doordat er geen bestuurskracht is en dat geldt met name voor Noord Holland. Om dan de oplossing te zoeken in andere structuren is al te vaak een verkeerde aanpak gebleken. Zorg eerst dat het echte probleem aangepakt wordt en kijk dan of je de structuur moet aanpassen.
Een provincie Midden Nederland, door Flevoland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek samen te voegen zal meer synergie doen ontstaan, zeker als dat door samenwerking van onder af tot stand komt.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.