RISK APPETITE

Zo wordt het genoemd als je een hoger risico wilt lopen om een hoger rendement te halen. Een aantal overheden zijn in deze val gelopen en willen nu dat minister Bos hen ondersteunt. Toen zij extra rendement haalden is de gedachte niet bij hen opgekomen toen te delen. Gelukkig kan ik wel constateren, dat verreweg de meeste beleggers van de overheden (ook bij diegenen waar het fout is gegaan) zich keurig hebben gehouden aan de wet en hun eigen treasury-statuut. Wij als provincie Flevoland hadden als uitgangspunt behoud van de hoofdsom en dan pas rendement. Met gemeenschapsgeld moet je zo min mogelijk risico lopen. Dat is het uitgangspunt. Zelfs dan kan er wel iets fout gaan. Onze provincie, waterschap en gemeenten hebben gelukkig allen voorzichtigheid (en misschien een beetje geluk) hoog in het vaandel gehad. Dat kan niet van alle overheden worden gezegd. Enkele hebben de drang gehad om bankier te spelen en daar worden burgers, provincies en gemeenten de dupe van. Nu denkt de minister door al het geld centraal te beheren het risico te beperken. Ik geloof dat niet en ik ben daar tegen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.