LEEN VERBEEK NIEUWE COMMISSARIS

Kort na het vertrek van Michel Jager als commissaris heeft het kabinet besloten om de heer Leen Verbeek aan Hare Majesteit voor te dragen als haar commissaris in haar provincie. Onze provincie is natuurlijk de enige provincie die zij zelf op de kaart heeft gezet. Misschien herinnert u zich nog wel de beelden, dat zij een kaartdeel op de kaart van Nederland plantte.
Afgelopen vrijdag zijn wij met het het grootste deel van het college van GS en de secretaris, voorlichter en chauffeurs naar Purmerend getogen om Leen Verbeek te feliciteren. Hij was zelf juist die avond uit Finland teruggekeerd, waar hij had deelgenomen aan een bijeenkomst van snelgroeiende gemeenten. Onze conclusie was dat hij daar wel lid van zou kunnen blijven.
Afgelopen week de begrotingsbehandeling in de commissie gehad en ik mag voorzichtig concluderen, dat de Staten tevreden zijn met deze begroting en de plannen die wij hen hebben voorgelegd. Daarbij hadden wij de door de Staten gesteunde moties ook financieel keurig vertaald in deze begroting. Uiteraard werd er ook nog gevraagd bij welke banken wij onze geldmiddelen uitgezet hadden. Conform ons treasury-statuut hebben wij alle middelen via deposito’s bij Nederlandse banken uitgezet. Op zondagavond is het nu afwachten hoe de financiĆ«le markten morgen zullen gaan reageren. In ieder geval lijkt het erop dat de rust nog niet teruggekeerd is, want de beurzen in Nieuw Zeeland en AziĆ« openen weer lager.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.