NIEUW COLLEGE ERKENNING

Klik op Nieuw college dan kunt u de nieuwe website zien van Hans Bekkers en mij. Deze week staat er ook een artikel in Binnenlands Bestuur, dat nog eens bevestigt dat onze aanpak de juiste is. Zo komen Colleges van B&W toe aan het nieuwe besturen, waarbij zij op een volwassen manier onderling en met de Raad omgaan. De colleges, die bereid zijn in zichzelf te investeren, zullen een grotere kans hebben ongeschonden de vier jaar door te komen en kunnen dus hun plannen beter uitvoeren. De val van een college leidt tot stagnatie in de uitvoering van beleid en leidt tot allerlei verstoorde relaties nog afgezien van veel persoonlijk leed en hoge kosten. Dus zo nu en dan investeren in de eigen (samen-)werking levert rendement op. Rob Daamen van Harderwijk beaamt dit ook in het volgende interview. Ik heb als informateur in Harderwijk gewerkt en samen met de onderhandelaars een belangrijke basis kunnen leggen voor dat college van B&W. Ook in de formatiefase heb ik een deel van de gesprekken begeleid en we hebben toen een geweldig team, dat elkaar vertrouwt en elkaar iets gunt, gevormd. De burgemeester John Berends werd mede door mij goed geïnformeerd en was betrokken. Dit team heeft een grotere kans om de vier jaar ongeschonden door te komen en zijn beleid ook daadwerkelijk uit te voeren.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.