NORDHOLT, DE GRAVE OF DIJKSMA

VVD leden kunnen zich in een stemming uitspreken over de lijst van de VVD voor de Eerste Kamer. Ik ben op plaats 23 terecht gekomen, omdat Flevoland al een zittend Eerste Kamer lid heeft. Dat is Sybe Schaap, die uit Emmeloord komt. Helaas heeft Almere, grootste stad in Flevoland en stad nummer 7 van Nederland geen vertegenwoordiger. Dat is jammer, maar dat heeft te maken met de verdeling over het land van de kandidaten. Flevoland heeft relatief weinig inwoners, waardoor de tweede kandidaat met plaats 23 al hoog scoort. Het systeem laat weinig ruimte voor aanpassing van de lijst en is zeer rigide. Een campagne voeren heeft weinig zin. Veel zullen we er niet mee opschieten en dat wist ik vantevoren, toen ik gevraagd werd mij kandidaat te stellen.
Dat vindt een groep mensen rond Eric Nordholt kennelijk niet. Zij voeren campagne voor hem o.a. via de Telegraaf. Ik denk dat hij een goede kandidaat is en specifieke kennis inbrengt, die belangrijk is, maar je kunt je afvragen of die kennis ook niet bij andere kandidaten aanwezig is zoals Fred de Graaf, de burgemeester van Apeldoorn.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.