KIESDREMPEL

Ik heb al eerder geschreven, dat de versplintering van het politieke landschap de bestuurbaarheid van ons land verlamt. We zullen er echt eens over moeten nadenken of er in Nederland niet een kiesdrempel van 3 of 4% moet worden ingesteld. In de ons omringende landen gelden drempels van 4 en 5% en we kunnen niet zeggen dat deze landen geen democratiën zijn. Kleinere partijen zullen hier uiteraard tegen zijn. Zij zullen moeten gaan samenwerken met gelijkgezinde partijen.
Nu moeten Colleges van vier of meer partijen zoveel water bij de wijn doen, dat de burger niet meer de standpunten herkent van de partij waar men op gestemd heeft. Minder partijen in de vertegenwoordigende organen en minder lange vergaderingen. Sneller duidelijkheid over het te voeren en uit te voeren beleid. Aanpakken dat is het motto.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.