HARE MAJESTEIT EN EUROPA

Ervaring, toewijding en commitment. Dat zijn drie woorden, die voor onze vorstin gelden. Daarnaast blijkt eens te meer wat de bindende kracht van het Huis van Oranje-Nassau is voor ons land. Daar waar wij bijna in alles per definitie verdeeld zijn, is de koningin het symbool van eenheid van ons land. Zeker in moeilijke tijden geldt dat.
We kennen verschillende presidentiële stelsels. In het Franse stelsel waar de president zich meer als koning gedraagt dan in een aantal omringende monarchiën. En we kennen het Duitse stelsel, waar de president een meer (be-)wakende functie heeft. Welk stelsel nu beter is, kun je over disccussiëren en van gedachten over verschillen, maar ons systeem functioneert goed. Helaas is de politiek te veel verdeeld en de versplintering leidt tot onherkenbaarheid als die partijen moeten samenwerken. Hierdoor leidt kiezen uiteindelijk niet meer tot zichtbare verschillen. In Europa (het Europees Parlement) geldt dit minder, want daar kent men eigenlijk een viertal blokken. De EVP (incl CDA), de PSE (incl. PvdA), De Liberalen (incl. VVD en D’66) en de Groenen. Als laatste hebben we de restgroepen. Het zal een vraag zijn of de PVV zich zal aansluiten bij een van die groepen. Natuurlijk past die club goed bij de partij van Berlusconi (lid van de EVP! collegapartij van het CDA dus) zeker nu de Neofascisten toegetreden zijn. Op Europees niveau is de keuze dus duidelijker dan in ons land, waar door de vele partijen een enorme verwatering plaatsvindt.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.