ALLE AANDACHT VOOR DE STATEN

Deze week waren de Staten aan zet. Eerst maandag over de verkoop van de aandelen Essent. Hoewel de provincie Flevoland slechts 0,0216 % van de aandelen bezitten, was er een discussie van 1 1/2 uur in de Staten of we wel of niet moeten verkopen. Het was dus een politiek principiële kwestie en dat kan ik mij – zeker uit het oogpunt van een aantal politieke partijen – voorstellen. Om 9 uur ‘s avonds klaar met het vergaderen en toen kwam mijn tiende afspraak van de dag nog en dat was de fractievergadering van de VVD, waar ik bij aanwezig was. Dinsdag eerst GS met het vaststellen van de Voorjaarsnota en het financiële kader 2010. Dat kostte – na er maandag ook al erover gesproken te hebben – wel enige tijd, uiteindelijk was iedereen min of meer tevreden met het resultaat. Tja als de bomen niet tot in de hemel groeien, dan moet je keuzes maken en dat stellen wij de Staten ook voor. Aan het eind van de middag naar Swifterbant, waar Andries Greiner de OMFL toesprak ivm het eerste lustrum. Hij sprak mij als founding father van de ontwikkelingsmaatschappij prijzend toe. Het is prettig om zo’n goed resultaat van je werk te zien, want de OMFL is naar mijn idee succesvol. Daarna op stap naar het huis van Annemarie Jorritsma, waar de provincie en de gemeente een diner aanboden aan de kenniskring Amsterdam. Bijzonder aardig van de burgemeester van Almere om haar privé vertrekken daarvoor beschikbaar te stellen. Twee dagen later zou de Raad van Almere besluiten Annemarie voor een tweede termijn als burgemeester voor te dragen. Een goed besluit volgens mij.
Woensdag heb ik een nieuw verkeersbord in Emmeloord onthuld. Hopelijk wordt Flevoland weer wat verkeersveiliger hiermee. Dan allemaal afspraken en interviews en eindelijk ‘s avonds een keer thuis eten.
Donderdag vroeg naar Delft samen met wethouder Voorberg uit de NOP. Op bezoek bij Wubbo Ockels over de superbus. We zagen hem (in wording) staan. Pfoeh geen makkelijke klus om dat ding op de politiek/bestuurlijke agenda te krijgen. Ik zie nog niet hoe dat samen met de benodigde investeringen moet gaan lukken. De financiele haalbaarheid zal moeten worden aangetoond en de Hoogleraren aan de TU Delft verschillen al sterk van mening en ik ben geschrokken van de smalle benadering (monodisciplinaire) door Wubbo Ockels. Techniek en snelheid kijkt hij naar, maar de politiek/financiële kant heeft geen aandacht. Ik heb hem nog eens gewezen op de mogelijkheid om uit Europese fondsen als het CIP en het 7e kaderprogramma technologie middelen te krijgen. Dan terug naar Lelystad voor de commissievergaderingen Bestuur en Werk over het jaarverslag en de jaarcijfers. Exclusief een uur pauze voor het eten betekende dat vijf en een half uur achter elkaar vergaderen en steeds alert zijn. Een hele klus om geconcentreerd te blijven en op alles goede antwoorden te kunnen geven. Ik was dan ook aardig gaar toen ik door Wim om kwart over tien naar huis werd gebracht, maar had ook een voldaan gevoel omdat het goed liep en de stukken door de Statenleden werden geprezen voor hun inhoud en duidelijkheid. Samen met de ambtenaren was daar stevig aan gewerkt en voor hun is dat dan ook een groot compliment, dat we in onze nieuwe opzet geslaagd zijn. Vrijdag een aantal besprekingen o.a. de voorbespreking voor de MIRT overleggen met minister Camiel Eurlings a.s. maandag. Ook nog de burgemeesters van de NOP en Urk op bezoek gehad, die gezamenlijk het e.e.a. kwamen bepleiten en we hadden ook de gelegenheid bij te praten. Daarna de persconferentie over het kader 2010, waar ik eerder over schreef. Op de terugweg hiervan in de wandelgangen nog een aantal mensen gesproken over de ontwikkelingen t.a.v. de Alders tafel, waar wij over hebben afgesproken niet naar buiten te treden totdat we een aantal studies met elkaar hebben besproken. Helaas moet ik u dus teleurstellen. En nu ga ik stukken doorlezen voor maandag en dan gaat het weekend beginnen. Cheers!

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.