HALFWEG

Het college van GS, dat ik samen met VVD, CDA en PvdA heb mogen formeren is halverwege. Daarom hebben we de Tussenbalans opgemaakt, ook wel midterm review genoemd. We hadden in 2007 zeer ambitieuze doelstellingen neergezet. Ondanks de economische tegenslag zijn we behoorlijk tevreden over onze bereikte doelen. Natuurlijk moeten de Staten dat uiteindelijk concluderen, maar wij hebben samen met een aantal zeer enthousiaste medewerkers hen een voorzet gegeven.
De werkgelegenheid wilden we met 25.000 banen uitbreiden. In het eerste jaar kwamen er 9000 banen bij. Als we dat hadden kunnen voortzetten zou de doelstelling ruimschoots gehaald worden, maar in het tweede jaar zullen we uiteindelijk blij moeten zijn als we op nul uitkomen. De werkloosheid neemt nu al toe in Flevoland en bedraagt 7%.
De duurzame energie, waarvoor we de target op 60% hadden gesteld, bereikt nu al de 56%. Doel is voor de komende jaren een diversificatie van energieopwekkers te krijgen, want nu zijn we zeer sterk op windenergie gericht. Misschien niet altijd landschappelijk mooi, maar toch leveren die molens de nodige schone energie.
Derde doel was om te zorgen dat de inkomsten van onze provincie in lijn zouden komen met andere provincies. Natuurlijk zullen wij nooit de miljarden krijgen, die andere provincies met de energiemaatschappijen hebben verworven, maar wij wilden een fair deel uit het provinciefonds. Onlangs is er een herverdeling van het provinciefonds voorgesteld, waardoor wij als Flevoland op korte termijn € 5 mln extra krijgen en de Raad voor de Financiële Verhoudingen stelt voor om Flevoland € 18 mln meer te geven, terwijl de andere provincies veel moeten inleveren. Dat laatste hebben we nog niet binnen, alleen de erkenning dat wij meer moeten krijgen uit het provinciefonds.
Niet genoemd in de Tussenbalans is dat ik inmiddels 10 jaar gedeputeerde ben in Flevoland. Ik heb dat met veel plezier gedaan en kan ook terugkijken op een periode, waarin de naam Flevoland met steeds meer waardering wordt uitgesproken.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.