AFSCHUW EN VERBIJSTERING OP KONINGINNEDAG

Doden en gewonden door de daad van één gefrustreerde persoon. Kennelijk ontkomt ook Nederland niet aan de drang van een individu, die in zijn eentje een aanslag beraamt. In Duitsland en België is het onlangs gebeurd en in de Verenigde Staten komt het vaker voor, dat een zieke geest allemaal mensen doodt.
Een dag die voor vele mensen zo feestelijk begon, die ook prachtig weer kende, wordt hard beëindigd. Het leed is groot. Afgezien van de koninklijke familie, die op deze wijze bruut met de maatschappij in aanraking komt, zijn er veel families die abrupt in diepe rouw en droefheid zijn gedompeld. Op zo’n moment overheerst ons medeleven en is het begrijpelijk dat men besluit om de feestelijkheden passief te stoppen. Daar past ook het besluit van de provincie en gemeenten in, zoals John Bos als dienstdoend plv CdK op Omroep Flevoland bekendmaakte. Toch zijn dit moeilijke afwegingen. Moet je nu toegeven aan wat één man de samenleving aandoet? De keerzijde is dat je niet om het besluit “de activiteiten te stoppen” heen kunt uit piëteit met de slachtoffers en hun familie. Onze samenleving heeft er weer een litteken bij. Ik hoop van harte, dat dit niet zal leiden tot een andere opzet van Koninginnedag of Koningsdag, onafhankelijk van het oordeel dat u voor dit incident hierover had.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.