FORMEREN EN NU SNEL VERDER

De informateur heeft gesproken. Kortweg geeft hij aan de meeste kans te zien in een college met drie partijen en wel de VVD, CDA en PvdA, bestaande uit vier gedeputeerden. De verschillen met de SP en CU waren toch te groot om een redelijke kans van slagen te hebben. Wel geeft de heer Vonhoff aan dat er in het akkoord duidelijk rekening gehouden moet worden met de inhoudelijke punten van deze twee partijen. Ik heb de taak op mij genomen om de formatie te trekken en we hebben dan ook direct afgesproken met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dat moet leiden tot een akkoord op hoofdlijnen met een financieel dekkend kader. Dan kan er in de periode na het bereiken van dit akkoord een nadere invulling worden gegeven aan de afspraken. Graag zien we harde afspraken, zodat halverwege de periode en aan het eind van de periode duidelijk gezien kan worden hoever het college is met het uitvoeren van haar plannen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *