50 JAAR EUROPESE UNIE IN ROME

50 jaar bestaat de Europese Unie. Ik ben daarvoor op donderdag naar Rome gegaan om als lid van het Comité van de Regio’s aanwezig te zijn bij de viering. Het Comité heeft eenparig een resolutie aangenomen, waarin zij oproept om de Europese prioriteiten tot aan de lokale bestuurslagen, dus het dichtst bij de burgers, uitvoering te geven. Daartoe zijn de regionale en lokale overheden bereid en zij willen zich inspannen ervoor te zorgen dar we top down en bottom up uitvoering geven aan de belangrijke thema’s die Europa als uitdaging ziet om zijn positie te kunnen handhaven. http://www.cor.europa.eu/document/press/newsletterII_en.pdf
Op vrijdag waren de ceremonies en werd in aanwezigheid van de president van Italië, de Napolitana, de premier van Italië, Prodi ook oud voorzitter van de EU, Barroso en vele ministers en anderen stilgestaan bij het verleden en de toekomst van de EU. Dit alles vond plaats onder de “rook” van het Vaticaan, waar de voorbereidingen werden getroffen voor een openbare mis op het Sint Pieterplein. Zaterdagochtend vertrok ik uit een regenachtig Rome om te constateren, dat er weer veel mails binnengestroomd waren. Nu moeten we verder werken aan het hoofdlijnenakkoord voor de komende vier jaar Flevoland. In de afgelopen twee dagen hebben er veel voorbereidingen voor een dergelijk akkoord plaatsgevonden.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *