EEN ECHT WEEKEND

Na vele weken campagne voeren en met iedereen spreken, kon ik dit weekend even wat rustiger aan doen. Nu de heer Vonhoff zijn conclusies aan het papier toevertrouwt zullen we maandag ochtend van hem vernemen wat alle partijen hem hebben aanbevolen. Daarna zullen we met de partijen, die verder gaan op basis van het advies, moeten werken aan een duidelijk hoofdlijnen akkoord. De komende week zal dat moeten gebeuren. Snelheid is geboden, want het kabinet moet snel van ons eenduidige wensen krijgen, zodat er nu echt begonnen kan worden aan betere verbindingen met Amsterdam, Schiphol en Utrecht. Zowel over de weg als via het spoor. Dat spoor lijkt steeds meer krakkemikkig te worden. Elke dag zijn er wel weer lijnen uitgevallen of stations niet bereikbaar. Zelfs op zondagen kun je niet van de trein op aan. Hoe zat het ook al weer met de bonus voor de directie van de NS? Die was hoger ondanks slechte prestaties. Ach de heer Rijkman Groenink van ABN Amro heeft zijn doelen ook niet gehaald, maar krijgt als beloning wel een commissariaat bij Koninklijke Olie.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *