CONSEQUENTIES VAN BESLUITEN

Dit nieuwe kabinet gaat gelukkig direct aan de slag. Niet zoals het vorige kabinet eerst 100 dagen de samenleving in, dan 100 dagen met elkaar om de tafel om te bespreken wat je hebt waargenomen en dan 100 dagen ruzie maken. Nee dit kabinet neemt elke dag een besluit, waardoor de overheid stukje voor beetje positie terugneemt, die de afgelopen jaren verloren is gegaan. Ook wordt er direct stevig bezuinigd, wat noodzakelijk is omdat de staatsschuld elke dag met vele miljoenen toeneemt. Nederland mag niet in een situatie belanden, waar Ierland in terecht is gekomen. Torenhoge staatsschulden, die steeds moeilijker terug te betalen zijn, omdat de bezuinigingen de economie ook nog eens afremmen. Je komt dan in een neerwaartse spiraal terecht. Dus op tijd de broekriem aantrekken en op tijd de hoge uitgavenstromen van het vorige kabinet indammen en toch de economie stimuleren. Dat is een moeilijke opgave en betekent dat je keuzes om te bezuinigen, beperkt zijn. Het kon onder Wouter Bos niet op, de uitgaven rezen de pan uit. Helaas moeten er nu impopulaire maatregelen genomen worden om orde op zaken te stellen.
Natuurlijk ben ik het met verschillende maatregelen ook niet eens, maar als je mij dan vraagt waar dan wel op bezuinigd moet worden, zal ik onderwerpen noemen, waar minstens net zo veel mensen bezwaar tegen hebben. En toch moeten de overheidsuitgaven ingedamd worden. Er worden altijd groepen in de samenleving getroffen en elke keuze betekent onrechtvaardigheid ten opzichte van groepen in de samenleving. Het Oostvaarderswold nu stoppen betekent, dat er veel besluitvorming moet worden teruggedraaid. Dat kost geld. De schaalsprong van Almere wel door laten gaan betekent, dat je niet zonder het Oostvaarderswold kunt als recreatiezone voor de stad. Dus het zijn schijnbaar tegenstrijdige besluiten, maar de boerenlobby in de Tweede Kamer is nog altijd sterk. Ik ben benieuwd wat het standpunt straks is van de (vrouwelijke) lijsttrekkers voor Provinciale Staten. Van de VVD en PvdA lijkt het me al duidelijk, maar van het CDA en PVV wacht ik het standpunt met belangstelling af.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.