POPULISME EN MEERDERHEID

Met de PVV in de Tweede Kamer hebben we sinds boer Koekoek weer een populistische partij in de Tweede Kamer. Het is een redelijk ongeregeld stel mensen, die doordat de partijstructuur ontbreekt, niet bekend zijn en geen trackrecord hebben bij de leiding van de partij. Dan kom je uiteraard voor verrassingen te staan.
In de gemeentepolitiek kenden we al wel langer dit soort populisme. Niet dat ik elke lokale partij op deze hoop zou willen gooien. In Almere kennen we al langere tijd Leefbaar Almere, die wel enige kenmerken van populisme hebben. Regelmatig op de man spelen en op deelonderwerpen je inzetten. Het is wel eens anders geweest met deze partij, toen zij deelnamen aan het College van B&W. Dan zie je dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden. Nu werkt Leefbaar Almere veel samen met de PVV in de gemeenteraad van Almere. Een verrassend gebeuren, want sprak Frits Huis van Leefbaar voor de verkiezingen niet over bruinhemden? Een nare betiteling overigens voor je mede-kandidaten voor de gemeenteraad. Nu werken beide partijen dus hand in hand samen in de oppositie, hier raken populisme en opportunisme elkaar. Daarbij maakt men gebruik van termen als ondemocratisch wanneer een meerderheid hen niet hun zin geeft. Naar mijn idee is dat nou juist een kenmerk van democratie, dat een ieder zich mag uiten en zijn standpunt kan bezigen, maar uiteindelijk beslist de meerderheid. En dan is het jammer als je het er niet mee eens bent.
Ik vind het ook wel eens jammer als er besluiten genomen worden, waar ik het niet mee eens ben. Het vorige kabinet had daar een handje van. Ook dit kabinet neemt niet altijd besluiten die de mijne zijn, maar zo zit ons systeem nou eenmaal in elkaar. De meerderheid is nog altijd de helft plus één.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.