BESTUURLIJK WEEKJE

Op maandaag begonnen met wat extra PO’s. Dat zijn de overleggen met afdelingshoofden. Ik heb er nu nog een paar extra, omdat ik waarnemend commissaris ben. Dus in halve uurtjes veel onderwerpen en elk half uur weer een ander hoofdonderwerp. Na een paar uur heb je behoefte aan ontspanning.
Daarna snel naar Den Haag om overleg met de CdK’s te hebben met minister ter Horst van BZK. Altijd plezierig om haar te spreken. Ze is duidelijk, zeer intelligent en ook nog aardig. Vanuit Den Haag aan het begin van de avond naar Utrecht. We hadden ons voorbereid op lange files, maar het lukt ons om binnen een uur deze rit te maken. Dan in Utrecht de bekende broodjes bij het vooroverleg van de P4 over het MIRT. Dat overleg hebben we de volgende dag met minister Eurlings. Helaas mis ik de fractievergadering door deze bijeenkomst. Dan dinsdag de dag dat John Bos in Den Haag van de heer Lodewick de conclusies over het ziekenhuis aanhoort. Iedereen wist al lang hoe het zat en we hebben met open ogen de afgelopen jaren toch een andere inzet gepleegd als totale politiek. Verbijsterend is wel dat het toezicht op de directie zo slecht heeft gefunctioneerd. In Lelystad hebben we op dat moment GS vergadering met drie gedeputeerden. Daarna moet ik voor MIRT en Randstad Urgent overleg weer naar Den Haag. Het heeft hoge prioriteit. Op dit soort momenten moet je hele moeilijke afwegingen maken. De crematie van Joop Lammerts van Buren vindt tegelijkertijd plaats. Ik had daar echt bij willen/moeten zijn, maar Den Haag roept ook….. Joop was een fantastisch aardige man, die ondanks zijn zware astma nog op veel plaatsen actief was. Ik herdenk hem hier met veel respect en warmte.

Goed overleg met minister Eurlings gehad en toch bij een aantal onderwerpen de zaken nog eens scherp neergezet. Helaas was minister Cramer niet aanwezig en ambtelijk vertegenwoordigd. Stas Tineke Huizinga was ook aanwezig. Woensdag ochtend naar Amsterdam voor een ander vervoeroverleg in de Noordvleugel. Daarna in Lelystad verschillende overleggen over onze participatiemaatschappij. Toen een griepprik! Donderdag alweer overleg over verkeer en vervoer, maar nu in Utrecht samen met alle andere provincies en toen moest ik helaas afspraken afzeggen, omdat ik als wnd CdK ook nog eens op kantoor in Lelystad moet zijn. Elke keer keuzes maken met zo’n volle agenda. Vrijdag in de ochtend voorbereidning voor de TMO rampenoefening, oftewel een overstromingsoefening. Daarna naar Lunteren, waar ik twee dagen was voor de VVD Bestuurdersvereniging, waar ik penningmeester van ben. Een gezellig en leuk samenzijn met bestuurders en volksvertegenwoordigers van de VVD. Veel overleggen en veel informele contacten over van alles en nog wat, wel steeds met het belang van Flevoland in het achterhoofd.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.