DE ONDERHANDELINGSTAFEL

De onderhandelingstafel voor een coalitie VVD,CDA,PvdA

De onderhandelingen tussen CDA, PvdA en VVD voor de formatie van een nieuw college van GS vorderen goed, maar om alles echt goed te onderbouwen hebben we financiële gegevens en doorrekeningen bij de directie opgevraagd en daar is wat meer tijd voor nodig dan gedacht.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *