HET NIEUWE BESTUREN

Nog steeds zien we dat de omgang met het dualisme in veel gemeenteraden te wensen overlaat. Niet-collegepartijen achten het hun taak om vaak tegen voorstellen van het college te zijn en coalitiepartijen vragen zich af of ze alles moeten slikken wat het college bedenkt. In een aantal gemeenten durft het college van B&W zich kwetsbaarder op te stellen. Zij gaan een dialoog aan met de Raad en de samenleving om aan het begin van het proces met elkaar de wensen en doelen te inventariseren. Of het nu om beleid gaat of gewoon een simpele uitvoering van een fietspad of rotonde. De kennis die de burgers of het bedrijfsleven hebben is nuttig en dient gebruikt te worden. Wij noemen dat inmiddels BEGINSPRAAK. Samen met elkaar een programma van eisen opstellen om zo ook echt te doen wat de gemeente, burgers of bedrijven nodig hebben. Voor de ambtelijke organisatie betekent dit ook een andere werkwijze. Alleen een sterk college van B&W kan hiermee omgaan en daarvoor is het nodig dat zij ook een (h)echt team zijn. Daaraan werken Hans Bekkers en ik in onze maatschap Nieuw College . Onze aanpak wordt nu ook door verschillende colleges toegepast. Ieder wel op een eigen wijze, maar het lukt. Dat is belangrijk want geen team is hetzelfde en elke gemeenteraad is weer anders. Daarnaast zijn de wensen in de samenleving per gemeente verschillend en vaak zelfs in de verschillende dorpen of kernen constateer je al andere wensen. Als je als College daar met respect mee omgaat, dan groeit er in zo’n gemeente iets, waardoor er een samenleving ontstaat met meer verantwoordelijkheid en verbondenheid.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.