ZIENSWIJZE VOORONTWERP NOORDVLEUGELPROVINCIE

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De heer dr. R.H.A. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Almere, 1 oktober 2013

Geachte minister Plasterk,

Uiteraard spreek ik u, mijnheer Plasterk, in het vervolg van deze zienswijze niet persoonlijk aan. Toch wil ik aan het begin van deze zienswijze één feit van u persoonlijk aanhalen. Ik verwijs naar uw column in de Volkskrant van februari 2007, toen u nog geen ministeriële verantwoordelijkheid droeg voor het Binnenlands Bestuur en niet de huidige stellingname van het kabinet moest verdedigen. Ik ben het namelijk met u eens, wat u in dat artikel schrijft. Ik ben ook voorstander van de menselijke maat.

Betreft: Zienswijze Voorontwerp Noordvleugelprovincie

Geachte minister,

Een complete visie op de bestuurlijke structuur in ons land

Praten over (alleen) structuren heeft vaker geleid tot ongeleide besluitvorming. Professor Alfred Chandler heeft het adagium “Structure follows Strategy

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.