WAT GAAT ER MIS IN NEDERLAND?

We leven sinds 1995 en zeker sinds 2001 op veel te grote voet. Hypotheken werden verhoogd om grote boten te kopen, dure vakanties en grote consumptieve uitgaven te betalen. De regeringen in die jaren stimuleerden dit enorm, want ze wilden economische groei. Vanuit de VS werd dit nog eens ondersteund door de rente te verlagen. Geld lenen ging steeds minder kosten en schulden maken werd steeds leuker. Huizenprijzen rezen de pan uit, de tijdschriften groeiden als paddenstoelen uit de grond en elk tijdschrift suggereerde dat het de normaalste zaak was, dat je eens in de vijf jaar je huis, keuken etc. opnieuw inricht. Je was een loser als je niet vier keer per jaar naar de Maladiven of Seychellen ging. Tegelijkertijd vonden corporatiedirecteuren en bankmanagers dat zij miljoenen moesten verdienen, omdat zij uniek waren en zoveel voor de economie deden. Voetballers gingen zelfs miljoenen per maand verdienen en televisiesterren werden het voorbeeld voor de lager opgeleiden, zowel in uitgavenpatroon als in voorkomen tot aan botoxlippen, die zelfs tot in het kabinet zijn doorgedrongen. Er gold nog maar één norm en dat was: toon je succes en draag dat uit.
Daarnaast werden de aardgasbaten (€ 14 mrd) slechts deels uitgegeven aan verbetering van de infrstructuur en helaas ook aan de steeds ruimer wordende sociale voorzieningen. Zielig zijn betekende dat je aandacht kreeg en je had rechten op van alles. Je moest als klant behandeld worden. Hier kwamen allerlei malafide mensen op af en de controle op alle overheidsuitgaven schoot en schiet schromelijk tekort. Thans is de lekkage van de Rijksuitgaven vele keren groter dan het jaarlijkse tekort op de begroting. Een schatting levert op, dat 15 tot 20% van de rijksuitgaven (totaal € 261 mrd) weglekt door inefficiëntie, fouten en oplichting. Dat is drie maal het tekort (€ 16 mrd komend jaar) van de overheid nu.
Door de extreem lage rente betaalt de overheid nog slechts € 9 mrd aan rentelasten op een staatsschuld van een kleine € 450 mrd. Dat betekent dat de Staat 2% rente gemiddeld betaalt. Dus de Staat is gebaat bij het laag houden van de rente en het hoog houden van de inflatie en daar helpt een BTW verhoging van 19 naar 21% (in 2012)goed bij. Schulden worden minder waard, helaas bezittingen van de burgers ook. En ondanks al deze positieve factoren lukt het de overheid niet de staatsschuld en de problemen bij de banken te beteugelen. (wordt vervolgd)

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.