MIJN TERUGBLIK OP 2007

De provincie Flevoland heeft met de noordelijke provincies afgesproken, dat uit het vrijgevallen bedrag voor de Zuiderzeelijn een bedrag van 50 miljoen beschikbaar komt voor Noordelijk Flevoland. Met deze 50 miljoen moet o.a. de brug bij Ramspol (13 meter) worden betaald, helaas was deze afspraak in het verleden al gemaakt. Goed dat de brug omhoog gaat, maar vervelend, dat het uit de 50 mln betaald moet worden. Verder kan de N50 in de komende jaren tussen Ens en Emmeloord worden verbreed naar 2 maal 2 rijstroken. Daarnaast is er ook geld voor een economische impuls. De provincie zal er samen met de gemeente NOP ook nog geld bijleggen.
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Eurlings verder nog 15 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van het deel van de N50 tussen Kampen en de Ramspolbrug. Met nog een eigen bijdrage vanuit de regio wordt het hiermee mogelijk dit deel van de N50 in zijn geheel te verbeteren.
Ik ben tevreden met dit resultaat. “Ik had eerder dit jaar niet durven dromen, dat we dit allemaal zouden bereiken, wat we het afgelopen jaar voor Flevoland hebben binnengehaald

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.