ACHT MAANDEN AAN DE GANG MET DEZE PLOEG

Het College van Gedeputeerde Staten is deze nieuwe periode nu ruim acht maanden bezig met de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011. Dat akkoord hebben we gezamenlijk en in overleg met Provinciale Staten opgesteld en toont grote ambities. Samen met de ambtelijke ondersteuners hebben we al een fors aantal stappen gezet om de doelen te halen. Ik denk dat we ons gelukkig kunnen prijzen met zoveel goed gemotiveerde medewerkers, die aan deze uitdaging meedoen.
Als nieuwe gedeputeerde is Anne Bliek stevig van start gegaan en heeft haar plaats direct veroverd. Ze is voortvarend met veel onderdelen van haar portefeuille aan de slag, zoals het Oostvaarderswold. John Bos kan zijn tanden laten zien als woordvoerder Jeugdzorg voor alle provincies en heeft veel overleg met minister Rouvoet. Daarnaast zet hij sport en de Olympische Spelen 2028 op de kaaart. Andries Greiner mag zich samen met staatssecretaris Tineke Huizinga bezighouden met het verbeteren van het Marker- en IJmeer. Een klus, die absoluut moeilijk is. Verder staat de bedrijvigheid in Flevoland voorop. Zelf heb ik ook de nodige zaken kunnen aanpakken, daar kunt u verderop over lezen. Na de verkiezingen is het eigenlijk steeds hollen geweest en weinig stilstaan. Je merkt ook dat het werken met zijn vieren intensiever is dan met vijf gedeputeerden. Uiteraard is de Commissaris van de Koningin ook lid van het team, maar hij heeft veelal zijn eigen taken grotendeels buiten de politiek. We zijn met zijn allen een goed en leuk team en dat is belangrijk. Lol in je werk is het eerste dat je moet hebben.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.