STATENLEDEN VANDAAG BIJEEN

Vandaag zijn alle statenleden in het provinciehuis geweest om hun geloofsbrieven in te leveren. Ik had zelf altijd een verheven beeld van geloofsbrieven, maar het is een lijstje van al je neven- en hoofdactiviteiten en een uittreksel uit het bevolkingsregister en nog wat papieren, die je invult en ondertekent. Iedereen heeft dat nu gedaan met uitzondering van de nr. 3 van de PvdA en de nummers 6 en 7 van de SP. Zij hebben zich om diverse redenen teruggetrokken als gekozene. Bij de VVD is Nane Benedictus met voorkeurstemmen gekozen. Hij had ruim 900 stemmen, waar 733 genoeg zijn om op basis van voorkeur gekozen te worden. Dat betekent dat Joep Kramer uit Almere net niet in de Staten komt.
Tijdens de campagne verlangde ik op een gegeven moment erg naar 7 maart, dan zou het rustig worden. Maar als grootste heb je een bepaalde verantwoordelijkheid, dus ik kon meteen weer aan de bak. Ik ben de laatste twee dagen bezig geweest met het voorbereiden van de onderhandelingen tussen de verschillende partijen in de komende weken. Ik heb overleg gehad met uiteraard de Commissaris van de Koningin als formele gezagsdrager, de griffier, de fractievoorzitters van de grote vijf, uiteraard met de griffier en de algemeen directeur/secretaris van de provincie en vele anderen om ervoor te zorgen dat we maandag over een aantal zaken met elkaar kunnen praten. Verder moest de Statenvergadering van a.s. donderdag worden doorgenomen en besproken dat we dan niet allemaal oeverloos lange debatten gaan krijgen, want die dag moet het feestelijke van de beëdiging van de Statenleden centraal staan. Er zal wel door alle partijen een kort politiek statement worden afgegeven en er moeten in die vergadering ook een aantal procedures worden afgesproken. Verder zullen de commissies worden ingedeeld en de voorzitters van de commissies benoemd worden. Zo zullen we stap voor stap weer met de Staten aan de slag kunnen en dan moet er zo snel mogelijk een College van Gedeputeerde Staten komen, zodat de belangen van Flevoland in Den Haag zo goed mogelijk kunnen worden behartigd.
De afgelopen dagen heb ik heel veel felicitaties in ontvangst genomen. Tientallen mails en tientallen smsjes gekregen. Waanzinnig leuke reacties en nog mooie biossen bloemen voor de overwinning van vrienden. Erg leuke en onverwachte berichten. Ik merk dat deze website ook steeds meer gelezen wordt. Ik dank iedereen heel hartelijk.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *