STADSVERWARMING?

De Nuon blijkt een weinig betrouwbare leverancier van warmte te zijn. Voor de vierde keer dit seizoen ligt de stadsverwarming er voor langere tijd uit. Het hele postcodegebied 1325, dus Almere Stad Oost, zit zonder verwarming en warm water. Ook moeten we constateren, dat NUON het niet nodig vindt om op de website hier melding van te maken. Via de telefoon 0800-0513 hoor een verveelde stem melden dat men een storing heeft, net als gisteravond, en dat men niet weet, wanneer het ongemak verholpen is. Kennelijk begint iedereen het normaal te vinden dat je niet warmte hebt en niet kunt douchen. Ik zie nergens op de nieuwsberichten enige melding van deze overlast. De inwoners van Almere zijn aan deze monopolist overgeleverd en hebben weinig keuze. Marktwerking op dit gebied is er niet, er loopt maar één buis en andere vormen van verwarming zijn niet mogelijk omdat er geen gasbuizen in Almere-Stad naar de huizen lopen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.