Occupy Wall Street-beweging

In Nederland gebeurt er nog niets in New York is de herfst al ingetreden. In navolging van de Arabische lente, kent de VS een herfst. De Occupy Wall Street-beweging is op vreedzame wijze aan het demonstreren tegen het – volgens hen – parasitisme van een kleine groep veelverdieners. Een groot deel van deze groep heeft nog steeds niet door dat de wereld veranderd is, vooral ook door hun eigen gulzigheid. Nog steeds worden er door banken producten verkocht, waar niemand echt behoefte aan heeft, maar waar veel geld aan verdiend wordt door met name de handelaars. Of de Occupy beweging echt resultaten zal bereiken is natuurlijk de vraag. Zoals de vraag ook gerechtvaardigd is of de Arabische Lente vooruitgang heeft bevorderd. Er is een hoop onrust voor in de plaats gekomen en andere machthebbers nemen naadloos de draad weer over van de oude machthebbers.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.