NIEUW COLLEGE

In alle gemeenten in Flevoland starten de gesprekken tussen de partijen om te kijken wie willen en kunnen samenwerken. Allereerst moet er een match zijn tussen de programma’s van de verschillende partijen. Verder zal het belangrijk zijn dat de fractievoorzitters, lijsttrekkers of mogelijke wethouderskandidaten met elkaar door de bocht kunnen. En dan zullen er informateurs, formateurs of proceserchitecten aan bod komen om de coalities en akkoorden te gaan ontwerpen. En dan gaan we kijken als er eindelijk een akkoord is en als er nieuwe colleges zijn samengesteld hoe lang die het dan uithouden. In Flevoland zijn alleen de colleges van Almere en Urk ongeschonden uit de vorige periode gekomen. In de Noordoostpolder, in Dronten, Zeewolde en op het laatst in Lelystad zijn er strubbelingen geweest, dat hele colleges of individuele wethouders de pijp aan Maarten moesten geven.
Een goed begin, goede afspraken, een goede samenwerking in college, maar ook met fractie, achterban en vele anderen is belangrijk. Samen met Hans Bekkers hebben wij dit onderkend en we hebben met veel politieke bestuurders gesprekken gehad en hun ervaringen gebruikt. Op basis daarvan hebben we een programma voor nieuwe colleges gemaakt. zie daarvoor de website www.nieuw-college.nl

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.