FORMATEUR HARDERWIJK

Afgelopen dinsdag ben ik door de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Harderwijk gevraagd om het informatieproces uit te voeren. Inmiddels ben ik begonnen met gesprekken met de verschillende vertegenwoordigers van de fracties. In Harderwijk is in de Raad een goede sfeer. Er zijn slechts zes partijen in de Raad vertegenwoordigd, echter de eerste afsplitsing van de Stadspartij Harderwijk Anders heeft plaatsgevonden. Daardoor zijn er nu zeven fracties. Er wordt verwacht dat op 30 maart de informatie afgerond kan worden. Ik ga mijn best doen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.