KLAAR?

De lobby tegen de groei van Almere zwelt aan, de Gooise pers probeert met onjuiste berichtgeving de plannen te torpederen voordat ze al gepresenteerd zijn. Het NOS journaal opende vandaag met de hetze, dat budgetten overschreden zullen worden. Tot op heden waren bij de plannenmakers alleen bedragen van € 3,5 mrd tot € 6 mrd bekend voor de verschillende varianten van bruggen tot tunnels. Ooit hebben Tweede Kamerleden als Pieter Hofstra met de duim in de lucht – toen al onrealistische – bedragen genoemd.
Almere zal vandaag zelf haar plannen presenteren om te laten zien hoe het mogelijk is dat er nog eens 60.000 woningen gebouwd kunnen worden voor de rest van Nederland (in het bijzonder voor NoordHolland en Utrecht). Als dat niet op een wijze kan, waarop de nieuwe inwoners comfortabel kunnen wonen, werken, reizen en recreëren, dan kunnen de plannen niet uitgevoerd worden. Zowel de gemeenteraad van Almere als de Staten van Flevoland hebben duidelijk gesteld, dat een IJmeerverbinding (derde verbinding met het vaste land) een noodzakelijke voorwaarde is om Almere verder te laten groeien. Als dat niet kan of mag, dan is er maar één conclusie: niet verder bouwen in Almere. Waar die 60.000 woningen dan moeten komen is dan niet meer onze verantwoordelijkheid.
Door alleen maar “TEGEN” te roepen stel je je onverantwoordelijk op en dat doen o.a. de Staten van Noord Holland door de consequenties van hun goedkope uitspraak niet te overdenken. Flevoland en Almere zullen hun verantwoordelijkheid niet direct opgeven door nu direct als tegenreactie “KLAAR” te roepen en geen woningen meer te bouwen voor Noord Holland. Wij zullen onze plannen verdedigen. Wordt vervolgd!

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.