INKOMENSAFHANKELIJKE KRENTENBOLLEN

Twee jaar geleden sprak Mark Rutte nog een gezelschap toe en had het over een akkoord, waarbij rechts Nederland zijn vingers kon aflikken. Daar voegde hij aan toe, dat als links aan de macht zou komen wij inkomensafhankelijke krentenbollen zouden krijgen. In liberale termen het ergste wat er kan gebeuren, dat er niet via de belastingen inkomensherverdeling plaatsvindt maar via producten en diensten. Een basispunt voor alle VVD onderhandelaars om hier dus nooit aan te beginnen. Wat schetst onze verbazing: de partijleider (en Stef Blok) laat dit principe los. Zoiets roept natuurlijk stevige gevoelens op bij de achterban. Dit punt moet uit het regeerakkoord. Enige nivellering om de lasten te verdelen kan iedereen accepteren. De sterke schouders kunnen nu eenmaal wat meer lasten dragen.
Helaas is dit regeerakkoord niet zozeer gericht op bezuinigen, maar veel sterker op lastenverzwaring. Ik vraag mij af of er geen mogelijkheden zijn om meer te bezuinigen in plaats van de lasten voor de burgers te verzwaren. Daarmee blijft de koopkracht behouden en zal de economie sneller kunnen herstellen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *