ERKENNING VOOR FLEVOLAND

Drie jaar geleden heb ik in het IPO (interprovinciale overleg) eindelijk de achterstand van Flevoland op financieel gebied op de agenda gekregen. Daarna zijn er veel gesprekken geweest, ben ik vele malen met de kop tegen de muur aangelopen, totdat ik vorig jaar tijdens een studiereis in Madrid eindelijk ook gelijk kreeg van mijn collega’s. Zij erkenden dat Flevoland als overgang naar een nieuwe verdeelsystematiek van het provinciefonds € 5 mln jaarlijks extra zou moeten krijgen. Daarna hebben John Bos (in het Algemeen Bestuur) en ik steeds gesteld, dat het nu dan ook direct ingevoerd moest worden. Elke keer was er wel een reden om het definitieve besluit uit te stellen. De laatste hindernis was de discussie waar dat geld dan vandaan moest komen, want de pot werd niet groter, dus andere provincies moesten geld inleveren. Afgelopen donderdag nam het bestuur van het IPO eindelijk het besluit dat Flevoland € 5 mln extra als uitkering krijgt en dat vijf andere provincies dit zullen opbrengen. Tien jaar hebben we te weinig uit het provincie fonds gekregen, dus de blijheid kent ook zijn grens.
Op dezelfde dag maakte de Raad voor de Financiële Verhoudingen o.l.v. Michiel Haersma Buma haar advies bekend, dat de provincies bijna € 600 mln zouden moeten inleveren. Dat betekent dat de provincies fors minder geld uit het provinciefonds zullen krijgen met één uitzondering: “Flevoland”. Wij zullen er € 13, 4 mln bij krijgen. Voorwaar, geen slechte uitkomst en ik mag zeggen dat we ons huiswerk goed hebben gedaan. Zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben we jaren intensief op onze achterstandspositie in financieel opzicht gehamerd, naar nu blijkt met veel succes. Toch zijn er bij die € 600 mln nog wel wat vraagtekens te plaatsen en daar zullen de provincies met de regering over in discussie gaan. Een verlaging van dat bedrag zal volgens de berekeningen ook een verder verhoging voor Flevoland kunnen betekenen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.