ECONOMISCHE IMPLOSIE

Elke keer weer horen we dat er een tekort aan arbeidskrachten zal optreden door de vergrijzing in Nederland. Het tegengestelde blijkt waar te zijn. Er wordt gevreesd dat we een werkloosheid van tegen de 10% gaan bereiken. Enerzijds komt dat natuurlijk door de economische recessie, die al enige tijd aanhoudt. Anderzijds komt dit door twee andere ontwikkelingen. Allereerst de verkoop via internet via zowel de officiĆ«le kanalen als via ‘onderlinge handel’. Ten tweede vindt het plaats door de voortrazende automatisering. We hebben voor veel processen steeds minder mensen nodig. Kijkt u eens in de haven van Rotterdam. Daar rijden allerlei wagens heen en weer, die volledig geautomatiseerd zijn. Laatst liep ik door de fabriek van een grote drankenproducent en ook daar is de logistiek ver geautomatiseerd. We hebben dus steeds minder mensen nodig voor productie en transport. Voor de inkomensverdeling zal dit ook grote gevolgen hebben. Wie nog een baan heeft, zal bereid zijn te onderhandelen over de voorwaarden, terwijl de werkgevers weten, dat er altijd voldoende potentiĆ«le kandidaten zich zullen aanbieden. Hoe dit op te lossen?

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.