NoFUN, WILT U SAMEN IN EEN GROTE PROVINCIE?

Het is opvallend, dat er in Flevoland helemaal geen discussie op gang komt over de samenvoeging van Flevoland, Noord Holland en Utrecht. Interesseert het de bevolking niet, vinden zij het OK of verwachten ze dat hun mening er toch niet toe doet?
Op 28 februari wil minister Plasterk al met een voorstel komen. Voor die tijd is er geen ruimte om nog een brede discussie op te zetten. In de provincie Utrecht bestaat er grote weerstand tegen zo’n grote provincie, waarin de zeggenschap van de kleinere onderdelen zal ondersneeuwen bij de macht van de Noord Hollandse politici.
Er wordt nu alleen gesproken over de structuur, maar niemand heeft het over de inhoud. Waartoe is een superprovincie wel in staat, waar een kleine provincie niet toe in staat is. De afstand tot de burger wordt groter, de ambtenaren hebben steeds minder betrokkenheid bij het gebied (van Texel tot Veenendaal) en de inefficiƫntie neemt steeds grotere vormen aan. De Rijksuniversiteit Groningen heeft hier een onderzoek naar verricht en duidelijk is dat schaalvergroting absoluut niet tot betere dienstverlening en lagere kosten leidt.
Dat is de reden, dat ik een discussie wil voeren, maar ik vind het een taak van de overheid deze discussie op gang te brengen. NoFUN? (Flevoland, Utrecht, Noord Holland)

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.