DE HEER H.J.L. VONHOFF INFORMATEUR

Woensdag zijn wij naar Hilversum getogen om de heer Henk Vonhoff uit te nodigen het informatieproces in Flevoland uit te willen voeren. Henk Vonhoff  Na zijn definitieve “ja” voegden de griffier en het hoofd communicatie zich bij ons. Een voortvarende aanpak, waarvoor de fractievoorzitters maandag gepleit hadden, staat ook de heer Vonhoff voor ogen. Met enthousiasme en plezier is hij donderdagochtend gestart met zijn informatiegesprekken. Daarbij leek het ons goed dat hij eerst met de commissaris van de koningin Michel Jager zou spreken en daarna met alle fractievoorzitters. Dat zal allemaal nog deze week plaatsvinden en hij hoopt zijn voorlopige conclusies maandag aanstaande kenbaar te kunnen maken aan de fractievoorzitters. De beoogde partijen zullen dan direct op dinsdag met elkaar om de tafel moeten om twee dagen te werken aan een visiedocument, waarin vastgelegd wordt, wat hen voor ogen staat om in een college programma op te nemen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *