AFSCHEID EN VAN HOT NAAR HER

Afgelopen week was dan het afscheid van Michel Jager als Commissaris van de Koningin. Op dinsdag een symposium met de uitreiking van het boek “Veranderde Ruimte”. Een fantastisch mooi boek met kaarten van Flevoland en omgeving, een liefhebberij van Jager. Op donderdag de hele dag afscheid, te beginnen met de medewerkers. Een flitsende conference van Paul en daarna praten met elkaar. Dan een lunch met familie en leden GS en daarna in de middag de toespraken en een discussie. Bij beide laatste had ik zelf ook een rol. Vervolgens de receptie en toen het afscheidsdiner met de Staten. En dan sta je op vrijdag ineens in een Provinciehuis zonder dat er nog een Commissaris is. Ik kreeg als waarnemer direct de postboeken onder mijn neus gedrukt en had nog een vergadering en ben toen snel naar Ierland “gevlucht”, omdat ik daar een vergadering van het Comité van de Regio’s had en op maandag een speech moest houden over de invloed van het MKB op de economie. Nou daarbij kon ik verwijzen naar de successen in Flevoland en datgene wat we in de commissie ECOS van het Comité van de Regio’s tijdens mijn voorzitterschap hebben gedaan voor het MKB. Verder was het natuurlijk een inkoppertje na de kredietcrisis om te zeggen, dat het MKB voor indentiteit van en stabiliteit in de regio zorgt. Vaak heb je er meer aan dan aan grote bedrijven die zich makkelijk kunnen verplaatsen.
Vanuit Ierland kwam ik dinsdagavond aan in Den Haag, waar ik mijn leven uit de koffer kon voortzetten. Weer aan een nieuw hotelbed wennen. IPO conferentie op die avond en woensdagochtend. Dan naar Ens, waar we bij Kwekerij Baas werden ontvangen om de zuidelijke ontsluiting van het dorp feestelijk te kunnen openen. Daarna samen met chauffeur Wim bij de garage een nieuwe groene label dienstauto afgehaald. En zo was de week alweer voor de helft voorbij.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.