ZEKER 200 MENSEN BIJ LTO NOORD

Vanavond heb ik stamppot gegeten met veel agrarische ondernemers in “Open Hof” in Dronten. Om acht uur ‘s avonds was het echt vol. Een duidelijke boodschap van Arnold Michielsen, de voorzitter. Hij had het over de waterschapslasten en we hebben gesproken over het Oostvaarderswold. Wat de waterlasten betreft ben ik het met hem eens dat de boeren niet eenzijdig moeten opdraaien voor de hogere lasten. Ook de stedelingen moeten uiteraard meebetalen aan wateropvang, maar tegelijkertijd zal het waterschap ook in de steden haar taken moeten uitbreiden en de democratie aanpassen aan de veranderende betaalswijze, oftewel de trits belang-betaling-zeggenschap wel doorvoeren voor de nieuwe verhoudingen.

Over het Oostvaarderswold bestaan nog steeds veel misverstanden en is de communicatie absoluut niet goed gegaan tot op heden. Door de motie van de VVD is er een zoekgebied ontstaan, waarin op basis van vrijwilligheid boeren hun land kunnen aanbieden. Dus in dit gebied zal niemand gedwongen worden zijn bedrijf te beëindigen en als er 300 ha. verkocht zijn dan is het doel bereikt. Na vijf jaar zal er niet verder worden “gezocht” naar beschikbare terreinen. Als iemand hierover verder wil praten ben ik bereid samen met Mark Geling en anderen overleg te hebben. Ik weet dat de VVD op dit punt altijd duidelijk geweest is.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *